Epoksit

Epoksit

Viemärisaneerauksessa tarvittavat epoksit valmistetaan yhdessä kotimaisen yhteistyökumppanin kanssa. Epoksit on kehitetty yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa kattavien työmaatestien ja niistä saatujen palautteiden perusteella.

Epoksihartsimenetelmä: BDA putkistojen saneerausepoksi

Kylmä- ja kuumakovetukseen sopiva epoksihydroksidihartsimenetelmä
Väri: sininen
15 – 60 minuutin käyttöaika valitusta kovettajasta riippuen
Kolme eri viskositeettia eri käyttötarkoituksia varten
Jatkuva lämmönkesto 60 °C
Sekoitussuhde 100 : 61
Optimaalinen sekoituslämpötila: 20 °C

Epoksihartsimenetelmä: BD putkistojen saneerausepoksi

Bisphenol A -vapaa, turvallinen epoksihartsi
Kylmä- ja kuumakovetukseen sopiva epoksihydroksidihartsimenetelmä
Väri: sininen
15 – 60 minuutin käyttöaika valitusta kovettajasta riippuen
Kaksi eri viskositeettia eri käyttötarkoituksia varten
Sekoitussuhde 100 : 68
Optimaalinen sekoituslämpötila: 20 °C